Sunday, 25 August 2013

Lyrics: Dilaska - Home (lyrics)


Khaw’ buye, Khawubuyel’ ekhaya khaw’buye….(Yeah)
Khawubuyel’ ekhaya khaw’buye….(Nom-Bora)
Khawubuyel’ ekhaya khaw’buye….(Dedication)Verse 1
For okwamanje nami ng’bheka le-light/
Kwakhanya ng’thath’ i-flight/
Ngizok’vala besesichith’ iskhathi/
Yaz nginok’vus'amehlo ngibukel’ umkhathi ngicel’ umdali abenathi/
Ngob’ i-vaar ukuth ik’sas’ aslazi/
Ng’yaz’ unembuz’ engangoboya benyathi naw’ awazi/
Ngabe mhlamp’ ubhut’ nay’ ugwinyw’ ama-Drugs, Kant hey…I never change/
Mangik-fonele seng’saba nok’buz ukuth’ uphusha njan/
Ngoba ng’yaz ngaphandle kwam awukho-grand kodwa lalela/
Ubhut’ iphanda naw’ uyaz, ukuth uk’thanda kangakanani naw’ uyaz./
(Bridge)
CHORUS
Khaw’ buye, Khawubuyel’ekhaya, khaw’buye….(Won’t you come back)
Khawubuyel’ ekhaya, khaw’buye….(Won’t you come back)
Khawubuyel’ ekhaya, khaw’buye….(Won’t you come back)
Khawubuyel’ ekhaya, khaw’buye….(Won’t you come back)
(Bridge)
VERSE 2
For okwamanje wena-focus esgele/
Ungavumeli nom’ isiph isphukuphuku sik’tshele/
Ugog nomkhulu mabekhuluma wen’ ulalele/
Ithemb’ ungal’beki komuny’ umunt’ ufund ukuzmela boy/
Vul amehl’ ubheke, indleb ‘ ilalele, umlom’ ukhulum’ iqiniso k’phel nom’ uvel uyeke/
Ufunde ngamaphutha/
kodw’ ungaphind’ amaphutha ngob’ uth’ uyafunda lokho kwenziwa yisthutha.
Ng’yaz i-oledi labhod’ ungaka-understand(i)/
Manj’ uhlanganis’ o-piece bale-puzzle & you ask god a lot of questions/
Sometimes you cry your soul out, tryna squeeze the pain out but nokhal ak’sizi/
With time you will grow up cause nok’hlala kwi-past ak’shintshi/
I know I haven’t been around with advices but through this classic I’m tryna reach your heart kid/
Feel me?[CHORUS]
https://www.facebook.com/DilaskaSiphesihle
No comments:

Post a Comment